hut be phot ha noi

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Từ vựng thể hiện quan điểm cá nhân khi giao tiếp tiếng anh trong kinh doanh

Bạn đã nhiều lần do dự không biết phải đưa ra ý kiến của mình sao cho "vừa lòng nhau". Dưới đây là 30 cụm từ thể hiện quan điểm cá nhân khi giao tiếp tiếng Anh trong kinh doanh. Bạn sẽ không còn phải lúng túng nữa.


1
I think…
Tôi nghĩ là...
2
As I see it…
Theo như tôi thấy…
3
In my view/ opinion…
Theo quan điểm/ý kiến của tôi…
4
(Personally,) I believe…
(Theo cá nhân tôi,) tôi nghĩ là…
5
(Personally,) I fell…
(Theo cá nhân tôi,) tôi cảm thấy rằng…
6
It seem to me…
Hình như đối với tôi…
7
Well, I must say… [for strong opinion]
Ồ, tôi phải nói rằng… [dùng khi thể hiện những ý kiến mạnh mẽ]
8
Don't you think…? [very polite]
Ông có nghĩ là… không? [rất lịch sự]
9
I'd just like to say…
Tôi thực sự muốn nói rằng…
10
From my point of view…
Theo quan điểm của tôi…
11
As far as I'm concerned
Về phần tôi...
12
Well, to my mind...
Ồ, đối với tôi...
13
The way I see it...
Theo cách nhìn nhận/ đánh giá của tôi thì…
14
From where I stand...
Theo quan điểm của tôi thì…
15
If you ask me...
Nếu anh hỏi tôi,..
16
I reckon...
Tôi cho rằng…
17
What I reckon is...
Điều mà tôi nghĩ là,...
18
I'd say…
Tôi muốn nói rằng…
19
You know what I think? (I think)…
Anh có biết tôi nghĩ gì không? (Tôi nghĩ rằng) …
20
I'm convinced that…
Tôi tin chắc chắn rằng…
21
I consider…
Tôi cho rằng…
22
I'm of the opinion/ view…
Tôi có ý kiến/quan điểm là…
23
It's my opinion/ view/ felling…
Ý kiến/Quan điểm/Cảm nghĩ của tôi là…
24
I hold the view/ opinion…
Tôi có quan điểm/ý kiến là/Tôi cho rằng …
25
My own view of the matter/ problems is…
Quan điểm riêng của tôi về việc/ vấn đề này là…
26
Personally, I consider…
Theo cá nhân tôi, tôi cho rằng…
27
It's my considered opinion that…
Ý kiến cân nhắc của tôi là…
28
To be quite/ perfectly frank/ honest …
Rất/Hoàn toàn thẳng thắn/trung thực mà nói thì
29
With all due respect...
Với tất cả lòng kính trọng...
30
If I may say so...
Nếu tôi có thể nói thì...
Bạn đã thấy tự tin hơn chút nào chưa? Giao tiếp trong kinh doanh vốn đã khó, giao tiếp tiếng Anh trong kinh doanh còn khó hơn, đặc biệt đối với những người nói tiếng Anh như một ngoại ngữ.
Để giao tiếp tiếng Anh tự nhiên, linh hoạt hơn, bạn cố gắng ghi nhớ và vận dụng 30 cách thể hiện quan điểm của mình thật chuyên nghiệp nhé!
Các dịch học tiếng anh tại Apollo : 
 >> Xem thêm :  Bài liên quan về cách thể hiện quan điểm trong tiếng Anh tại đây

0 nhận xét:

Đăng nhận xét